5 afspraken die je in je agenda moet hebben
|

5 afspraken die je in je agenda moet hebben

Wanneer je een droom hebt, moet je een actieplan uitwerken en elke stap uitvoeren. Sommige taken meermaals zelfs. Als je dus zo’n doel hebt, is het belangrijk tijd te voorzien voor de verschillende tussenstappen. Heel vaak gebeurt het dat je je agenda overboekt of je actieplan te ambitieus instelt. Het is namelijk cruciaal om SMART-doelen…